Udostępniliśmy e-booki naszych publikacji książkowych

Dla wygody Czytelników publikacji książkowych Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, udostępniliśmy e-booki w formie pdf następujących pozycji:

1. Chaczatur Abowian, Rany Armenii, 2018 (pobierz e-book)

2. Hagop Baronian, Wielce szanowni wydrwigrosze oraz inne utwory, 2022 (pobierz e-book)

3. Muracan (Grigor Ter-Howannisjan), Geworg Marzpetuni, 2023 (pobierz e-book)

Lista wszystkich publikacji książkowych OTK dostępna jest w zakładce Publikacje książkowe.

 

Wydanie ww. publikacji możliwe było dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.