Publikacje książkowe Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

 1. Anna Danilewicz, Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu, 1994 (nakład wyczerpany)
 2. Jacek Chrząszczewski, Ormiańskie świątynie na Podolu, 1998
 3. Edward Tryjarski, Ormianie w Warszawie. Materiały do dziejów, 2001
 4. ks. Tadeusz Zaleski, Słownik biograficzny duchownych ormiańskich w Polsce, 2001
 5. Pomniki minionej chwały. Ormiański Lwów w opisie Krzysztofa Stopki i w fotografii Andrzeja Płachetki, 2002
 6. Anna Danilewicz, Z rumuńskiej Bukowiny na Dolny Śląsk. Krótka opowieść z długiego życia, 2004
 7. Malachiasz Ormanian, Kościół ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny, 2004. Z języka francuskiego przełożył i komentarzem opatrzył Krzysztof Stopka
 8. Jacek Chrząszczewski, Ormianie polscy i ich chaczkar w Krakowie, 2007
  Tekst w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, ormiańskim
 9. Erna Kierkorowicz, Polscy potomkowie rodzin ormiańskich, 2009
 10. Edward Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim, 2010
 11. Grzegorz Pełczyński, Restauracja „Kresowa”, 2011
 12. Andrzej Bohosiewicz, Ormiańska rodzina Bohosiewiczów, 2011
 13. Renata Król-Mazur, Działalność polityczna arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w latach 1888–1923, 2013
 14. Chaczatur Abowian, Rany Armenii, 2018