Publikacje książkowe Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

  1. Anna Danilewicz, Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu, 1994 (nakład wyczerpany)
  2. Jacek Chrząszczewski, Ormiańskie świątynie na Podolu, 1998
  3. Edward Tryjarski, Ormianie w Warszawie. Materiały do dziejów, 2001
  4. ks. Tadeusz Zaleski, Słownik biograficzny duchownych ormiańskich w Polsce, 2001
  5. Pomniki minionej chwały. Ormiański Lwów w opisie Krzysztofa Stopki i w fotografii Andrzeja Płachetki, 2002
  6. Anna Danilewicz, Z rumuńskiej Bukowiny na Dolny Śląsk. Krótka opowieść z długiego życia, 2004
  7. Malachiasz Ormanian, Kościół ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny, 2004. Z języka francuskiego przełożył i komentarzem opatrzył Krzysztof Stopka
  8. Jacek Chrząszczewski, Ormianie polscy i ich chaczkar w Krakowie, 2007
   Tekst w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, ormiańskim
  9. Erna Kierkorowicz, Polscy potomkowie rodzin ormiańskich, 2009
  10. Edward Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim, 2010
  11. Grzegorz Pełczyński, Restauracja „Kresowa”, 2011
  12. Andrzej Bohosiewicz, Ormiańska rodzina Bohosiewiczów, 2011
  13. Renata Król-Mazur, Działalność polityczna arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w latach 1888–1923, 2013
  14. Chaczatur Abowian, Rany Armenii, 2018 (pobierz e-book)
  15. Hagop Baronian, Wielce szanowni wydrwigrosze oraz inne utwory, 2022 (pobierz e-book)
  16. Muracan (Grigor Ter-Howannisjan), Geworg Marzpetuni, 2023 (pobierz e-book)
  17. Wahan Towowenc, Życie przy starodawnym rzymskim trakcie i inne opowiadania, 2024 (pobierz e-book)