Biuletyn OTK

Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego to czasopismo o charakterze kulturalnym i popularnonaukowym, ukazujące się od 1993 roku w Krakowie. W Biuletynie są publikowane relacje, wspomnienia, opinie, opracowania naukowe i inne utwory dowolnej formy, których tematyka jest związana z historią, kulturą i współczesnymi problemami Ormian i Armenii.

Współzałożycielką Biuletynu i wieloletnią przewodniczącą jego Kolegium Redakcyjnego była śp. prof. Anna Krzysztofowicz, a następnie prof. Andrzej Pisowicz oraz dr Jakub Osiecki. Obecnie Kolegium Redakcyjnemu przewodniczy Anna Olszańska.

Archiwalne wydania Biuletynu są dostępne poniżej:

Biuletyn OTK, nr 1, Kraków 1993

Biuletyn OTK, nr 2, Kraków 1994

Biuletyn OTK, nr 3, Kraków 1994

Biuletyn OTK, nr 4, Kraków 1995

Biuletyn OTK, nr 5, Kraków 1995

Biuletyn OTK, nr 6, Kraków 1995

Biuletyn OTK, nr 7, Kraków 1996

Biuletyn OTK, nr 8, Kraków 1996

Biuletyn OTK, nr 9, Kraków 1996

Biuletyn OTK, nr 10, Kraków 1997

Biuletyn OTK, nr 11, Kraków 1998

Biuletyn OTK, nr 12/13, Kraków 1998

Biuletyn OTK, nr 14, Kraków 1998

Biuletyn OTK, nr 15, Kraków 1999

Biuletyn OTK, nr 16, Kraków 1999

Biuletyn OTK, nr 17, Kraków 1999

Biuletyn OTK, nr 18, Kraków 1999

Biuletyn OTK, nr 19, Kraków 2000

Biuletyn OTK, nr 20, Kraków 2000

Biuletyn OTK, nr 21/22, Kraków 2000

Biuletyn OTK, nr 23, Kraków 2001

Biuletyn OTK, nr 24/25, Kraków 2001

Biuletyn OTK, nr 26/27, Kraków 2001

Biuletyn OTK, nr 28/29, Kraków 2002

Biuletyn OTK, nr 30/31, Kraków 2002

Biuletyn OTK, nr 32/33, Kraków 2003

Biuletyn OTK, nr 34/35, Kraków 2003

Biuletyn OTK, nr 36/37, Kraków 2004

Biuletyn OTK, nr 38/39, Kraków 2004

Biuletyn OTK, nr 40/41, Kraków 2005

Biuletyn OTK, nr 80/81, Kraków 2015

Biuletyn OTK, nr 82/83, Kraków 2015

Biuletyn OTK, nr 84/85, Kraków 2016

Biuletyn OTK, nr 86/87, Kraków 2016

Biuletyn OTK, nr 88/89, Kraków 2017

Biuletyn OTK, nr 90/91, Kraków 2017

Biuletyn OTK, nr 92/93, Kraków 2018

Biuletyn OTK, nr 94/95, Kraków 2018

Biuletyn OTK, nr 96/97, Kraków 2019

Biuletyn OTK, nr 98/99, Kraków 2019

Biuletyn OTK, nr 100/101, Kraków 2020

Biuletyn OTK, nr 102/103, Kraków 2020

Biuletyn OTK, nr 104/105, Kraków 2021

Biuletyn OTK, nr 106/107, Kraków 2021

Biuletyn OTK, nr 108/109, Kraków 2022

Biuletyn OTK, nr 110/111, Kraków 2022

Biuletyn OTK, nr 112/113, Kraków 2023

Biuletyn OTK, nr 114/115, Kraków 2023

Biuletyn OTK, nr 116/117, Kraków 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.