Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Studencka 2 lok. 3a
31-116 Kraków
e-mail: otk@otk.org.pl

Dobrowolne darowizny na cele statutowe można przekazywać na rachunek bankowy nr 63 2490 0005 0000 4500 5287 9182

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW OTK i UŻYTKOWNIKÓW NEWSLETTERA OTK

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą ul. Studencka 2 lok. 3a, 31-116 Kraków, e-mail: otk@otk.org.pl
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a podstawę do ich przetwarzania stanowi złożona przez Państwa Deklaracja Członkowska OTK lub zgłoszenie swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania informacji z newslettera OTK.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzonej przez OTK działalności statutowej. Nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody).