Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne (OTK) zostało założone w Krakowie w 1990 roku. Jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian, działającą oficjalnie na mocy Ustawy o Stowarzyszeniach (KRS: 0000125622). Celem Towarzystwa jest integracja społeczności polskich Ormian oraz dokumentacja ich historii i kultury. Towarzystwo nawiązuje również kontakty z Armenią i z ormiańską diasporą poza jej granicami, aby pomóc polskim Ormianom utrzymać duchowy kontakt z resztą narodu.

 

 

Zadanie publiczne pn. Działalność bieżąca Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego jest finansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.