ZARZĄD

Małgorzata Malkiewicz – prezes

Anzhela Kayumova – wiceprezes

Jan Abgarowicz – skarbnik

Asmik Woźniak – sekretarz

***

KOMISJA REWIZYJNA

Kamil Gleń

Jan Kieniewicz

Anna Olszańska