Władze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października 2018 roku w Krakowie odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego . Podczas Walnego Zebrania, w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji dotychczasowych władz OTK, na kadencję 2018-2022 został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

ZARZĄD

Adam Kieniewicz – prezes

Katarzyna Agopsowicz – zastępca prezesa

Małgorzata Malkiewicz – skarbnik

dr Jakub Osiecki – sekretarz

Asmik Woźniak – członek Zarządu

***

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Stefanowicz – przewodniczący

Jacek Nikorowicz – zastępca przewodniczącego

Wiesław Manugiewicz

Vigen Yeremyan