Biuletyn OTK nr 116/117


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem (116/117) Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Plik PDF do pobrania w zakładce Biuletyn OTK.

Spis treści:

3 Wstęp

5 A. Pisowicz – Wspomnienie o śp. Księdzu Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim (1956-2024)

7 E. Ghazaryan – Słowo pamięci [tłumaczenie dr Haik Howannisjan]

19 M. Malkiewicz – Między nami kuzynami – Adam Kieniewicz i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

25 A. Pisowicz – Zachodnio-wschodni pisarz ormiański Wahan Totowenc

28 G. Pełczyński – Postacie Ormian w literaturze polskiej

62 T. Łukasiewicz „Tigran” – Dziennik: z lat 1989-2013, część druga

116 109. rocznica Ludobójstwa Ormian – fotorelacja

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Nowa publikacja OTK

Z dumą prezentujemy Państwu najnowszą publikację wydaną przez Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Jest to przekład na j. polski zbioru utworów pt. „Życie przy starodawnym rzymskim trakcie i inne opowiadania” pióra wybitnego ormiańskiego pisarza Wahana Totowenca (1889-1938).

Opowiadania ujęte w zbiorze oddają społeczną i kulturalną atmosferę społeczności ormiańskiej z okresu dzieciństwa pisarza spędzonego w chylącym się ku upadkowi Imperium Otomańskim. Dzieło to jest uważane za jedno z najważniejszych w XX-wiecznej literaturze ormiańskiej. Utwór nie był dotąd publikowany w przekładzie na język polski.

Wydanie zostało opatrzone bogatymi przypisami armenistycznymi, wyjaśniającymi czytelnikom kontekst lingwistyczny, kulturowy i historyczny utworu.

Wahan Totowenc urodził się w 1893 r. w Mezre (Imperium Otomańskie) w rodzinie ormiańskiej. Pisarz, dramaturg, poeta. Kształcił się w Konstantynopolu, Paryżu i Nowym Jorku. Podczas ludobójstwa Ormian w okresie I wojny światowej organizował pomoc humanitarną dla ocalałych z rzezi. Powrócił do Armenii w 1922 r., gdzie pracował jako dziennikarz i wykładowca akademicki. Aresztowany w 1936 r. przez władze sowieckie, został zamordowany podczas stalinowskiej wielkiej czystki w 1938 r. Zrehabilitowany w 1954 r. Uważany jest za jedną z najważniejszych postaci literatury ormiańskiej XX wieku.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zbiórka dla uchodźców z Arcachu

Pomoc humanitarna dla uchodźców z Arcachu (Górskiego Karabachu)

Pilne! Zbiórka na rzecz uchodźców z Górskiego Karabachu (Arcachu)

Caritas Armenia prowadzi pilną zbiórkę na rzecz uchodźców z Górskiego Karabachu (Arcachu). Po agresji militarnej wojsk Azerbejdżanu dziesiątki tysięcy ormiańskich kobiet, seniorów i dzieci zmuszonych było w ostatnich tygodniach opuścić swoją małą ojczyznę, w obawie o swoje bezpieczeństwo. Niemal cały swój dobytek musieli pozostawić za sobą. Dla narodu ormiańskiego jest to wielka tragedia, zagładzie ulega też 1700-letnie dziedzictwo chrześcijańskie w tym regionie. Uchodźcy potrzebują pilnej pomocy humanitarnej, w tym żywnościowej. Zbiórkę na ten cel prowadzi Caritas Armenia. Każdy grosz się liczy! Link do zbiórki: www.caritas.am

Zaproszenie na wykład “Zbrodnie wojenne popełnione na ludności ormiańskiej w czasie II wojny karabaskiej”

dr hab. Renata Król-MazurZarząd Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

serdecznie zaprasza

na wykład dr hab. Renaty Król-Mazur z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

pt. Zbrodnie wojenne popełnione na ludności ormiańskiej w czasie II wojny karabaskiej

który odbędzie się w sobotę 17 czerwca o godz. 14:00
w siedzibie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego przy ul. Studenckiej 2 lok. 3A w Krakowie

Udostępniliśmy e-booki naszych publikacji książkowych

Dla wygody Czytelników publikacji książkowych Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, udostępniliśmy e-booki w formie pdf następujących pozycji:

1. Chaczatur Abowian, Rany Armenii, 2018 (pobierz e-book)

2. Hagop Baronian, Wielce szanowni wydrwigrosze oraz inne utwory, 2022 (pobierz e-book)

3. Muracan (Grigor Ter-Howannisjan), Geworg Marzpetuni, 2023 (pobierz e-book)

Lista wszystkich publikacji książkowych OTK dostępna jest w zakładce Publikacje książkowe.

 

Wydanie ww. publikacji możliwe było dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejna publikacja OTK – zaproszenie na prezentację

Zarząd Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

serdecznie zaprasza

na spotkanie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego,

które odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 maja 2023 r. o godz. 16:00

w siedzibie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego przy ul. Studenckiej 2 lok. 3A w Krakowie

Tematem spotkania będzie najnowsza publikacja OTK:

pt. GEWORG MARZPETUNI autorstwa Muracana (Grigora Ter-Howannisjana),

a poprowadzi je prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, wybitny armenista i iranista.

Muracan (Grigor Ter-Howannisjan)

„GEWORG MARZPETUNI”
Tłumaczenie: dr Stanisław Ulaszek
Polska redakcja armenistyczna: prof. Andrzej Pisowicz
Współpraca: Małgorzata Malkiewicz

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2023
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Specjalne podziękowania dla Księgarni Akademickiej w Krakowie

Poniżej kilka słów o najnowszej publikacji Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego:

Read More

Zaproszenie na wykład “Kaukaz Południowy a wojna w Ukrainie”

Zarząd Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

serdecznie zaprasza

na wykład dra Jana Brodowskiego z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ

pt. Kaukaz Południowy a wojna w Ukrainie

który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia o godz. 13:00
w siedzibie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego przy ul. Studenckiej 2 lok. 3A w Krakowie