Krakowskie uroczystości w 101. rocznicę ludobójstwa Ormian – 24.04.2016

W 101. rocznice ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Imperium Osmańskim Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zapraszają na uroczystości rocznicowe, które odbędą się w Krakowie dn. 24 kwietnia 2016 roku.

Godz. 16.00. Msza św. w kościele św. Mikołaja (ul. Mikołaja Kopernika 9) celebrowana przez ks. T. Isakowicza-Zaleskiego.

Godz. 17.00 Uroczyste zgromadzenie pod chaczkarem przy kościele św. Mikołaja.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w załączniku:

ZAPROSZENIE_24.04.2016_KRAKOW

Koncert poświęcony pamięci ofiar ludobójstwa Ormian

J. E. Edgar Ghazaryan

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Rzeczpospolitej Polskiej oraz

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

mają zaszczyt zaprosić na koncert, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku o godzinie 18.30 w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie (u. św. Tomasza 43).

W programie koncertu m.in. ormiańskie miniatury Komitasa, Taniec z szablami Arama Chaczaturiana oraz utwory Arno Babadżaniana.

Szczegóły w załączniku:

Zaproszenie

 

 

Oświadczenie OTK w związku z sytuacją w Górskim Karabachu

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z działaniami zbrojnymi na granicy Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu, stanowiącymi bardzo poważne naruszenie rozejmu obowiązującego od 1994 roku.

Zainicjowane i prowadzone przez stronę azerbejdżańską działania wojenne, w tym ostrzały artyleryjskie obiektów cywilnych i ataki na ludność Górskiego Karabachu przyniosły wiele ofiar, również wśród osób starszych i dzieci, i są całkowicie nie do zaakceptowania.

Antyormiańska i antychrześcijańska polityka prowadzona przez obecne władze Azerbejdżanu rażąco narusza prawo międzynarodowe, w tym zasadę samostanowienia narodów, oraz stanowi fundamentalne zagrożenie dla procesu pokojowego prowadzonego pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wyraża pogląd, że konflikt w Górskim Karabachu może być rozwiązany jedynie metodami pokojowymi, przy stole negocjacyjnym, z poszanowaniem zasad prawa międzynarodowego.

Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej aby biorąc pod uwagę polskie doświadczenia historyczne, pilnie wsparły na arenie międzynarodowej starania o natychmiastowe przerwanie ognia, wycofanie wojsk obu stron na pozycje zajmowane przed eskalacją konfliktu i o powrót do stołu negocjacji. Brak reakcji opinii międzynarodowej grozi bowiem katastrofą humanitarną i stanowi zagrożenie dla starożytnej, chrześcijańskiej ludności ormiańskiej Górskiego Karabachu.