Oświadczenie OTK w związku z sytuacją w Górskim Karabachu

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z działaniami zbrojnymi na granicy Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu, stanowiącymi bardzo poważne naruszenie rozejmu obowiązującego od 1994 roku.

Zainicjowane i prowadzone przez stronę azerbejdżańską działania wojenne, w tym ostrzały artyleryjskie obiektów cywilnych i ataki na ludność Górskiego Karabachu przyniosły wiele ofiar, również wśród osób starszych i dzieci, i są całkowicie nie do zaakceptowania.

Antyormiańska i antychrześcijańska polityka prowadzona przez obecne władze Azerbejdżanu rażąco narusza prawo międzynarodowe, w tym zasadę samostanowienia narodów, oraz stanowi fundamentalne zagrożenie dla procesu pokojowego prowadzonego pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wyraża pogląd, że konflikt w Górskim Karabachu może być rozwiązany jedynie metodami pokojowymi, przy stole negocjacyjnym, z poszanowaniem zasad prawa międzynarodowego.

Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej aby biorąc pod uwagę polskie doświadczenia historyczne, pilnie wsparły na arenie międzynarodowej starania o natychmiastowe przerwanie ognia, wycofanie wojsk obu stron na pozycje zajmowane przed eskalacją konfliktu i o powrót do stołu negocjacji. Brak reakcji opinii międzynarodowej grozi bowiem katastrofą humanitarną i stanowi zagrożenie dla starożytnej, chrześcijańskiej ludności ormiańskiej Górskiego Karabachu.