Krakowskie uroczystości w 101. rocznicę ludobójstwa Ormian – 24.04.2016

W 101. rocznice ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Imperium Osmańskim Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zapraszają na uroczystości rocznicowe, które odbędą się w Krakowie dn. 24 kwietnia 2016 roku.

Godz. 16.00. Msza św. w kościele św. Mikołaja (ul. Mikołaja Kopernika 9) celebrowana przez ks. T. Isakowicza-Zaleskiego.

Godz. 17.00 Uroczyste zgromadzenie pod chaczkarem przy kościele św. Mikołaja.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w załączniku:

ZAPROSZENIE_24.04.2016_KRAKOW