Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian – zapomniana kurierka AK Maria Krzeczunowicz

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości
Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się 8 maja (wtorek) 2018 r.
o godz. 11.00 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Dr Renata Król-Mazur
wygłosi odczyt pt.
Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian – zapomniana kurierka AK Maria
Krzeczunowicz

Przewodniczący Komisji
/-/ Prof. dr hab. Michał Baczkowski

Podziel się