Armenia w roku 1918. Kontekst ormiański i międzynarodowy

OTK 100 rocznica Armenii2

Już 28 maja 2018 w Librarii Collegium Maius o godz. 17, w związku z 100. rocznicą ogłoszenia niepodległości przez Armenię, zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”.

Referat „Armenia w roku 1918. Kontekst ormiański i międzynarodowy” wygłosi dr Jakub Osiecki.

Republika Armenii deklarację niepodległości ogłosiła w Tyflisie 28 maja 1918. Ormiańscy liderzy polityczni byli jednak podzieleni, co do słuszności takiego posunięcia. Ormianom marzyła się Armenia jako państwo łączące ziemie na Zakaukaziu i ormiańskie terytoria w Anatolii. Tymczasem granice Republiki „erywańskiej” – jak ją wówczas nazywano – niewiele przekraczały terytoria niedawnej carskiej guberni. Ponadto ogłoszenie niepodległości oznaczało wkroczenie Armenii jako samodzielnego bytu na arenę międzynarodową oraz konieczność zawarcia traktatów z Rosją, Gruzją, Azerbejdżanem, a przede wszystkim  z Turcją. Armeńskie „MSZ” kierowane wówczas przez reprezentantów partii Dasznakcutiun udało się do Batumi na spotkanie z przedstawicielami rządu tureckiego. Kiedy jednak Aleksander Chatisjan negocjował warunki traktatu, wojska tureckie dalej zajmowały kolejne terytoria przemieszczając się w kierunku Erywania…

Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian – zapomniana kurierka AK Maria Krzeczunowicz

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości
Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się 8 maja (wtorek) 2018 r.
o godz. 11.00 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Dr Renata Król-Mazur
wygłosi odczyt pt.
Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian – zapomniana kurierka AK Maria
Krzeczunowicz

Przewodniczący Komisji
/-/ Prof. dr hab. Michał Baczkowski