Zmarł śp. Adam Kieniewicz – Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś rano po ciężkiej chorobie zmarł

śp. Adam Kieniewicz
prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego,
wnuk i niestrudzony popularyzator twórczości Teodora Axentowicza

Requiescat in pace… Astwac hokin lusawore…