Biuletyn OTK nr 108/109

Ukazał się kolejny podwójny numer “Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” (nr 108/109), a w nim obszerne opracowanie Anzheli Kayumowej na temat życia ormiańskiej mniejszości narodowej w Iranie na podstawie wybranych dzieł Zoi Pirzad i Chorena Aramuniego. Zapraszamy na fascynującą podróż przez dzieje, literaturę i kulturę Ormian w Iranie – bodaj najstarszej i niezwykle oryginalnej diaspory ormiańskiej na świecie. W sposób szczególny opisane są zmagania Ormian w Parskastanie (jak po ormiańsku określa się Iran) o zachowanie swojej tożsamości narodowej i językowej.

Zapraszamy do lektury: https://otk.org.pl/wp-content/uploads/Biuletyn-108_109.pdf

Wydanie “Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” zostało sfinansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.