LIST OTWARTY W SPRAWIE POMNIKA ŻOŁNIERZY TURECKICH W KRAKOWIE

Kraków, dnia 29. 01. 2018 r.

Szanowny Pan
Bogusław KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Read More