Genocidium – „zdarzało się tyle razy, najpierw wobec Ormian”

Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
 
zapraszają na konferencję pt.
 
Genocidium – „zdarzało się tyle razy, najpierw wobec Ormian”
 
która odbędzie się 30 maja (sobota) w Małej Auli PAU (ul. Sławkowska 17, pierwsze piętro)
 
 
Program obrad
 
godz. 11.00 – prof. Krzysztof Stopka – otwarcie konferencji
 
godz. 11.15 – prof. Raymond Kévorkian (Paryż) – Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim (referat w języku francuskim, tłumaczony na język polski)
 
godz. 12.30 – prof. Włodzimierz Osadczy (Lublin) – prezentacja książki Ormiański pasterz Lwowa, Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015), dedykowanej pamięci ofiar Genocidium
 
godz. 13.45 – dyskusja panelowa pt. Kulturowe konsekwencje ludobójstwa Ormian w aspekcie historycznym i współczesnym, udział wezmą: dr Renata Król Mazur (Kraków), dr Dorota Ziętek (Kraków), dr hab. Andrzej A. Zięba (Kraków), dr Jakub Osiecki (Kraków), Konrad Siekierski (Warszawa)
 
godz. 15.00 – dr hab. Andrzej A. Zięba – podsumowanie konferencji

Wśród gór Małego Kaukazu: zapomniany świat Ormian katolików. Fotografie Konrada Siekierskiego

Wystawa „Wśród gór Małego Kaukazu: zapomniany świat Ormian katolików. Fotografie Konrada Siekierskiego”.
Wystawa wprowadza widza w zapomniany świat Ormian katolików – wiernych jednego z katolickich kościołów wschodnich, zamieszkujących na terytorium dzisiejszej Armenii i Gruzji. Ormiański Kościół Katolicki, którego korzenie sięgają średniowiecza, zniknął na ponad pół wieku z mapy obu krajów w rezultacie komunistycznych prześladowań, jednakże wielu wiernych zachowało poczucie religijnej i kulturowej odrębności. Po upadku Związku Radzieckiego, rozpoczął się trudny proces odbudowy struktur kościelnych oraz życia parafialnego. Prezentowane fotografie dokumentują materialne i niematerialne przejawy dzisiejszej kultury religijnej Ormian katolików oraz trudną, czasem tragiczną, historię tej wspólnoty wyznaniowej.

Wernisaż wystawy: 29 maja 2015 r., godz. 18:00, piwnice Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15.
Wystawa czynna do 31 lipca 2015 r., codziennie od 9 do zmroku, wstęp wolny.

Vivat Armenia!

Zbigniew Kazimierz Witek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, kurator wystawy

mają zaszczyt zaprosić na

wystawę prac artystów ormiańskich tworzących w Polsce

Vivat Armenia!

dedykowaną 100 rocznicy ludobójstwa popełnionego

na narodzie ormiańskim w Imperium Osmańskim

Wernisaż 16 maja 2015,

sobota o godz. 12.45

Dolny Pałac Sztuki / wystawa czynna od 12.05. do 31.05.2015

Spotkanie z rumuńskim prozaikiem ormiańskiego pochodzenia Varujanem Vosganianem, autorem świetnie przyjętej “Księgi szeptów”

Spotkanie w Krakowie 15 maja godz 18:00
Księgarnia “De Revolutionibus”, Bracka 14

Vosganian w przełożonej na kilkanaście języków “Księdze szeptów” nakreślił dzieje narodu ormiańskiego, a także swojej rodziny, rozproszonej po całym świecie w wyniku masowych migracji przed ludobójstwem z 1915 roku, w jego trakcie i po nim. „Księga szeptów” stanowi niewątpliwie skarbnicę wiedzy na temat historii XX wieku. Odnajdziemy w niej obraz ormiańskiej diaspory lat 50. w Rumunii, ale też ogólniej: obraz Ormian, którzy obrali drogę uchodźctwa. Vosganian opowiada bowiem o latach II wojny światowej, sowieckiej okupacji w Rumunii, a także o skutkach komunistycznego reżimu w Rumunii. Porusza też mniej znany wątek „operacji Nemezis”, czyli tajnej akcji specjalnego komanda, powołanego, by zlikwidować tureckich zbrodniarzy odpowiedzialnych za rzeź Ormian.

Ale „Księga szeptów” nie jest książką historyczną. To przede wszystkim rzecz o pamięci i bolesnej przeszłości, której traumę noszą w sobie powieściowi „ormiańscy starcy dzieciństwa”.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Cieślik. Gościć będziemy także Joannę Kornaś-Warwas, tłumaczkę książki.

The Beautified Project w Krakowie – zaproszenie na koncert

The_Beautified_Project_KrakowOrmiańskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na koncert akustyczny popularnego zespołu rockowego z Armenii – The Beautified Project.
Koncert odbędzie się w poniedziałek 11 maja 2015 r. w Piwnicy pod Baranami (Rynek Główny 27, Kraków). Początek o godz. 20:00.
Bilety do nabycia na miejscu bezpośrednio przed koncertem: normalny 40 zł, studencki 30 zł. Więcej informacji pod numerem tel. (+48) 731 804 098.
Koncert jest dedykowany 100. rocznicy ludobójstwa popełnionego na narodzie ormiańskim w Imperium Osmańskim.
Zapraszamy!

Uroczystości 100 rocznicy ludobójstwa popełnionego na Ormianach

Na uroczystości 100 rocznicy ludobójstwa popełnionego na Ormianach w Imperium Osmańskim wyjechali w imieniu Ormian polskich panowie Edward Mier-Jędrzejowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oraz prof. Krzysztof Stopka, sekretarz Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego a także historyk, specjalizujący się w dziejach Ormian polskich. Obaj zostali zaproszeni przez Prezydenta Republiki Armenii, Serża Sarkisjana.

Majówka na Krakowskich Błoniach 3 maja w namiocie mniejszości narodowych

W ramach działalności urzędu pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która obejmuje promocję mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Małopolski, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne zostało zaproszone 3 maja 2015 roku do namiotu wielokulturowego na Krakowskich Błoniach. Odbyły się tam warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ormian reprezentowała Hripsime Mamikonyan, doktorantka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w pięknym stroju narodowym. Prezentując alfabet ormiański, pisząc imiona polskich dzieci po ormiańsku, przyciągała powszechną uwagę. Vigen Yeremyan, student architektury na Politechnice Krakowskiej, kolportował “Biuletyny OTK”. Wszystko to działo się na tle flagi narodowej Armenii i przy gościnnej pomocy pań z Urzędu Wojewody – Jolanty Nawalany i Marty Kowalczyk, która udstępniła nam fotograficzną dokumentację tego miłego wydarzenia. Funkcję pełnomocnika wojewody małopolskiego ds mniejszości narodowych i etnicznych pełni obecnie pani Agata Wojnowska.