ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ – ԿՐԱԿՈՎԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ

փող. Ստուդենցկա 2/3a

31-116 Կրակով, Լեհաստան

էլ. փոստ` otk@otk.org.pl

Նվիրատվությունների հաշվեհամար՝ 63 2490 0005 0000 4500 5287 9182