Կուտիի բարբառ

Հայ մշակութային ընկերությունը բոլոր ցանկացողներին հրավիրում է մասնակցելու Անդժեյ Պիսովիչի հեղինակային դասընթացին, որը վերաբերում է Չերեմոշյան Կուտիի հայկական բարբառին։ Այս հետաքրքիր բարբառը հանդիսանում է արևմտահայերենի պատմական բարբառներից մեկը, որով խոսում էին Չերեմոշյան Կուտիի հայերը մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Մանրամասն տեղեկությունների համար պետք է դիմել պրոֆ. Պիսովիչին՝ andrzej.pisowicz@uj.edu.pl