W poszukiwaniu pamiątek z Kut

Szanowni Państwo,

Wierny od paru lat badaniu historii Ormian polskich, przygotowuję obecnie monografię na temat dziejów społecznych Kut nad Czeremoszem w okresie 1715-1945. Moja książka ma roboczy tytuł: „Sąsiedzi. Historia istnienia wielonarodowej wspólnoty: społeczeństwo, kultura, języki” i powstaje w ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki. Praca dotyczy wszystkich grup narodowych i etnicznych zamieszkujących to niezwykłe miejsce, a zatem Żydów, Polaków, Ukraińców, Hucułów, Niemców i, oczywiście, Ormian. Dotychczas zgromadziłem materiały z różnych kolekcji biblioteczno-archiwalnych, ale uważam, że należy je wzbogacić o dokumenty rodzinne, będące w dyspozycji osób prywatnych. W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc i informację na temat źródeł dotyczących Kut, które są w Państwa rękach.

Będę wdzięczny za wszelką pomoc w tym zakresie. Być może posiadają Państwo w swoich prywatnych zbiorach fotografie, materiały wspomnieniowe, gazety, zabytki kultury materialnej (np. ceramika kucka), listy itp. i zechcą się Państwo podzielić wiedzą na ich temat. Dla wszystkich, którzy będą łaskawi nawiązać ze mną kontakt w tej sprawie, przygotowałem podarunek w postaci mojej książki pt.: „Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne” (Kraków 2015). Dodatkowo, każda informacja od Państwa lub źródło, zostaną opatrzone odpowiednim komentarzem w powstającej książce oraz przypisem zgodnie z przyjętymi w pracach naukowych zasadami cytacji.

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wiadomości na temat pamiątek i śladów życia w Kutach będących w Państwa posiadaniu. Jestem pewien, że pomoże to wzbogacić opowieść o tym niezwykłym miejscu i jego krajobrazie społecznym.

Z poważaniem

Franciszek Wasyl

Uniwersytet Wrocławski

(tel. 793 717 774, e-mail: franciszek.wasyl@gmail.com)