OTK zaprasza na kursy językowe w Krakowie

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kursy językowe:

1) Seminarium dialektu ormiańskiego z Kut nad Czeremoszem

Seminarium poświęcone historycznemu dialektowi zachodnioormiańskiemu, używanemu przez polskich Ormian do końca II wojny światowej w Kutach nad Czeremoszem poprowadzi armenista, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w Krakowie i są nieodpłatne. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: andrzej.pisowicz@uj.edu.pl

2) Kurs języka ormiańskiego dla początkujących

Kurs języka ormiańskiego od podstaw (w wariancie wschodnioormiańskim, używanym m.in. w Republice Armenii) poprowadzi dr Hayk Hovhannisyan, tłumacz przysięgły języka ormiańskiego. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 17.00 w Muzeum UJ Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609.

3) Kurs języka polskiego dla Ormian

Kurs języka polskiego od podstaw, skierowany do Ormian od niedawna mieszkających w Polsce, prowadzi dr Hayk Hovhannisyan. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 11:00 w sali 115 w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22, w Krakowie. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609.