Seminarium dialektu ormiańskiego z Kut nad Czeremoszem

Seminarium poświęcone historycznemu dialektowi zachodnioormiańskiemu, używanemu przez polskich Ormian do końca II wojny światowej w Kutach nad Czeremoszem, prowadzi armenista, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są nieodpłatne. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: andrzej.pisowicz@uj.edu.pl