Kurs j. polskiego dla Ormian

Pod patronatem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w semestrze 2015/2016 prowadzony jest kurs języka polskiego dla Ormian. Program ma na celu zaadaptowanie obcokrajowców narodowości ormiańskiej i skierowany jest do Ormian mieszkających w Krakowie oraz w województwie małopolskim. Program szkolenia obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka ormiańskiego poprzez słuchanie i czytanie, a także rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 90 minut. Uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach i zajęciach praktycznych z zakresu literatury, historii, sztuki, a także wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim. Zajęcia prowadzi tłumacz przysięgły języka ormiańskiego dr Hayk Hovhannisyan. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609.