Kurs j. staroormiańskiego (grabaru)

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza
na kurs językowy:

KURS JĘZYKA STAROORMIAŃSKIEGO (GRABAR) DLA DOROSŁYCH

(grabar jest używany m.in. w liturgii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz Kościoła ormiańskokatolickiego)

Udział w kursie jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, wybitny językoznawca i armenista, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki – godz. 14:00 w siedzibie OTK przy ul. Studenckiej 2 lok. 3A w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: otk@otk.org.pl

 

Zadanie zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji