Kurs j. staroormiańskiego (grabaru)

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza
na kurs językowy:

KURS JĘZYKA STAROORMIAŃSKIEGO (GRABAR) DLA DOROSŁYCH

(grabar jest używany m.in. w liturgii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz Kościoła ormiańskokatolickiego)

Udział w kursie jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, wybitny językoznawca i armenista, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia odbywają się we środy o godz. 18:00 online za pośrednictwem platformy Skype.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: astpiesowicz@uj.edu.pl

 

Zadanie zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji