Nowa publikacja OTK

Z dumą prezentujemy Państwu najnowszą publikację wydaną przez Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Jest to przekład na j. polski zbioru utworów pt. „Życie przy starodawnym rzymskim trakcie i inne opowiadania” pióra wybitnego ormiańskiego pisarza Wahana Totowenca (1889-1938).

Opowiadania ujęte w zbiorze oddają społeczną i kulturalną atmosferę społeczności ormiańskiej z okresu dzieciństwa pisarza spędzonego w chylącym się ku upadkowi Imperium Otomańskim. Dzieło to jest uważane za jedno z najważniejszych w XX-wiecznej literaturze ormiańskiej. Utwór nie był dotąd publikowany w przekładzie na język polski.

Wydanie zostało opatrzone bogatymi przypisami armenistycznymi, wyjaśniającymi czytelnikom kontekst lingwistyczny, kulturowy i historyczny utworu.

Wahan Totowenc urodził się w 1893 r. w Mezre (Imperium Otomańskie) w rodzinie ormiańskiej. Pisarz, dramaturg, poeta. Kształcił się w Konstantynopolu, Paryżu i Nowym Jorku. Podczas ludobójstwa Ormian w okresie I wojny światowej organizował pomoc humanitarną dla ocalałych z rzezi. Powrócił do Armenii w 1922 r., gdzie pracował jako dziennikarz i wykładowca akademicki. Aresztowany w 1936 r. przez władze sowieckie, został zamordowany podczas stalinowskiej wielkiej czystki w 1938 r. Zrehabilitowany w 1954 r. Uważany jest za jedną z najważniejszych postaci literatury ormiańskiej XX wieku.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji