ZBIÓRKA DLA LUDNOŚCI ARCACHU (GÓRSKIEGO KARABACHU)

Panormiański fundusz Hayastan All Armenian Fund, zajmujący się pomocą humanitarną i rozwojową dla Armenii i Arcachu (Górskiego Karabachu) ogłosił powszechną zbiórkę na rzecz ludności Arcachu (Górskiego Karabachu). Wpłat można dokonywać przez stronę internetową

https://www.himnadram.org/en

Założony w 1992 r. Hayastan All Armenian Fund jest największą organizacją non-profit w Armenii, zrealizował ponad 1300 projektów edukacyjnych, zdrowotnych, infrastrukturalnych, w zakresie infrastruktury rolniczej oraz mieszkalnictwa, z których skorzystało setki tysięcy beneficjentów.