ՀՄԸ Տեղեկագիր

Հայ մշակութային ընկերության Տեղեկագիրը լույս է տեսնում Կրակովում, սկսած՝ 1993 թվականից։ Տեղեկագրում հրապարակվում են նորություններ, հիշողություններ, կարծիքներ, գիտական աշխատանքներ և ցանկացած այլ նյութեր, որոնք առնչվում են Հայաստանի և հայերի պատմության ու մշակույթի հետ։

Տեղեկագրի հիմնադիրներից և երկարամյա խմբագիրն էր երջանկահիշատակ պրոֆ. Աննա Քշիշտոֆովիչը։ Նրանից հետո խմբագրական կազմը ղեկավարում է պրոֆ. Անդժեյ Պիսովիչը։

ՀՄԸ Տեղեկագրի արխիվային և ընթացիկ համարները՝

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 1, Կրակով 1993

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 2, Կրակով 1994

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 3, Կրակով 1994

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 4, Կրակով 1995

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 5, Կրակով 1995

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 6, Կրակով 1995

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 7, Կրակով 1996

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 8, Կրակով 1996

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 9, Կրակով 1996

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 10, Կրակով 1997

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 11, Կրակով 1998

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 12/13, Կրակով 1998

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 14, Կրակով 1998

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 15, Կրակով 1999

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 16, Կրակով 1999

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 17, Կրակով 1999

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 18, Կրակով 1999

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 19, Կրակով 2000

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 20, Կրակով 2000

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 21/22, Կրակով 2000

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 23, Կրակով 2001

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 24/25, Կրակով 2001

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 26/27, Կրակով 2001

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 28/29, Կրակով 2002

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 30/31, Կրակով 2002

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 32/33, Կրակով 2003

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 34/35, Կրակով 2003

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 36/37, Կրակով 2004

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 38/39, Կրակով 2004

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 40/41, Կրակով 2005

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 80/81, Կրակով 2015

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 82/83, Կրակով 2015

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 84/85, Կրակով 2016

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 86/87, Կրակով 2016

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 88/89, Կրակով 2017

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 90/91, Կրակով 2017

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 92/93, Կրակով 2018

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 94/95, Կրակով 2018

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 96/97, Կրակով 2019

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 98/99, Կրակով 2019

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 100/101, Կրակով 2020

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 102/103, Կրակով 2020

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 104/105, Կրակով 2021

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 106/107, Կրակով 2021

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 108/109, Կրակով 2022

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 110/111, Կրակով 2022

ՀՄԸ Տեղեկագիր թիվ 112/113, Կրակով 2023