Władze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2014 roku w Krakowie odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego . Podczas Walnego Zebrania, w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji dotychczasowych władz OTK, na kadencję 2014-2018 został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

WŁADZE

dr Maciej Janik – prezes

dr hab. prof. UJ Krzysztof Stopka – sekretarz

Armen Artwich – skarbnik

Katarzyna Agopsowicz – członek Zarządu

Krzysztof Stefanowicz – członek Zarządu

***

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Stefanowicz

Wiesław Manugiewicz

Maria Staszałek