Przemówienie Ambasadora Republiki Armenii Edgara Ghazaryana z okazji jubileuszu OTK

Szanowni Koledzy, Drodzy Rodacy, Panie i Panowie,

Na początku chciałbym wyrazić wdzięczność za zaproszenie i podziękować za organizację tej dzisiejszej pięknej i bogatej uroczystości, która poświęcona jest dwudziestopięcioleciu działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz trzydziestej piątej rocznicy pierwszego po drugiej wojnie światowej zjazdu Ormian polskich w Krakowie. Los sprawił, że naród ormiański żyje nie tylko na terenie historycznej ojczyzny, lecz w różnych krajach świata, tworząc diaspory. Diaspora ormiańska zawsze miała pozytywny wpływ na zachowanie jedności narodu ormiańskiego, na popularyzację kultury i historii ormiańskiej za granicą, na kształcenie pozytywnego wizerunku Ormian na całym świecie, a także na rozwój i wzmocnienie Armenii. Sukces ormiańskiej diaspory jest uzależniony głównie od zaangażowania i pojednania poszczególnych organizacji.

Polscy Ormianie zajmują szczególne miejsce w diasporze ormiańskiej. Ormianie przebywają w Polsce od wieków. Zachowując swą tożsamość narodową, Ormianie polscy ujawnili swe najlepsze cechy. Broniąc granic Polski oraz wnosząc duży wkład w rozwój gospodarki, kultury i nauki, udowodnili, że są zasłużonymi obywatelami Polski. Nazwiska niektórych z nich napawają dumą nie tylko Ormian, ale również Polaków. Wielowiekowa godna obecność Ormian jeszcze bardziej utrwala przyjaźń obu naszych narodów i tworzy silną podstawę do jej dalszego rozwoju.

W diasporze ormiańskiej w Polsce w sposób szczególny wyróżnia się Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, które podczas swej dwudziestopięcioletniej działalności zdołało zorganizować i wzmocnić społeczeństwo ormiańskie, upowszechniać historię Ormian polskich, przedstawić naszym polskim przyjaciołom historię i kulturę Armenii, przedsięwziąć prace wydawnicze, zrealizować wiele projektów naukowych i kulturalnych, wspierać inicjatywy, z których każda warta jest osobnego wspomnienia.

Chcę podziękować wszystkim, którzy w ciągu wieloletniej i gorliwej działalności wykonali ogromną pracę – istotną nie tylko dla nas, ale również dla naszych potomków. Ta praca będzie wkładem w historię Ormian polskich.

Pragnę złożyć wyrazy szczególnego podziękowania Ormiańskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, przede wszystkim za organizację na wysokim poziomie tegorocznych tak istotnych,  niezapomnianych uroczystości związanych z 100. rocznicą ludobójstwa Ormian.

Raz jeszcze gratuluję wszystkim za dzisiejszy piękny jubileusz oraz życzę Ormiańskiemu Towarzystwu Kulturalnemu dalszych sukcesów. Zapewniam, że Ambasada Republiki Armenii w Polsce zawsze gotowa jest wspierać wszelkie inicjatywy i projekty Państwa, ukierunkowane na promowanie Armenii i narodu ormiańskiego w tym wspaniałym kraju, jakim jest Polska, a także pogłębianie braterstwa obu naszych zaprzyjaźnionych narodów.

Dziękuję.

(Przemówienie zostało wygłoszone 5 grudnia 2015 rokuw w Krakowie. Tłumaczenie: Hayk Hovhanisyan)

Podziel się