Podziękowanie za przyjęcie

Pan Minister Wojciech Kolarski

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

W imieniu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i z upoważnienia innych organizacji ormiańskich chciałbym złożyć Panu – a na Pana ręce pracownikom Kancelarii Prezydenta – serdeczne podziękowania za przygotowanie i świetne przeprowadzenie spotkania Ormian polskich z panem Prezydentem Andrzejem Dudą. Była to dla nas uroczystość bardzo chciana. Jej przebieg i znaczące wystąpienie Pana Prezydenta wywarły na jej uczestnikach wielkie wrażenie. Wsłuchując się w echa, jakie pojawiły się potem, mogę Pana zapewnić, że spotkanie to miało wielki wpływ na opinię naszego środowiska. Pogłębiło jego integrację ze społeczeństwem i państwem polskim, gdy chodzi o naszych nowych współobywateli pochodzenia ormiańskiego. Dla potomków Ormian od wieków już mieszkających we wspólnej Ojczyźnie, do których i ja należę, było uznaniem ich miejsca i roli w historii Polski.
Prosimy o przekazanie Panu Prezydentowi naszych podziękowań za jego słowa, zrozumienie i życzliwość okazane Ormianom polskim.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy łączę najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności dla Pana i Pańskiej rodziny.

Krzysztof Stefanowicz

Prezes (p. o.) Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

Clipboard01

Podziel się