Nowa książka o Arcybiskupie Józefie Teodorowiczu

Nakładem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich (Lublin-Lwów 2015). Redaktorami tomu są prof. Włodzimierz Osadczy z KUL, członek Rady Naukowej przy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ks. prof. Mirosława Kalinowski (także z KUL) i prof. Marko Jacov z Rzymu. Wśród wielu ciekawych artykułów w tomie znajdują się trzy autorstwa krakowskich historyków. Prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny PAU, pisze o Ormianach w dawnej Polsce, prof. Krzysztof Stopka – o Ormianach w Galicji austriackiej, a dr hab. Andrzej Zięba – o arcybpie Teodorowiczu jako Ormianinie. Serdecznie polecamy.

Podziel się