Kursy językowe

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kursy językowe:

1) Seminarium dialektu ormiańskiego z Kut nad Czeremoszem

Seminarium poświęcone historycznemu dialektowi zachodnioormiańskiemu, używanemu przez polskich Ormian do końca II wojny światowej w Kutach nad Czeremoszem prowadzi armenista, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są nieodpłatne. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: andrzej.pisowicz@uj.edu.pl

2) Kurs języka ormiańskiego dla początkujących

Kurs języka ormiańskiego od podstaw (w wariancie wschodnioormiańskim, używanym m.in. w Republice Armenii) prowadzi dr Hayk Hovhannisyan, tłumacz przysięgły języka ormiańskiego. W roku akademickim 2015/16 zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Krakowie. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609.

3) Kurs języka polskiego dla Ormian

Kurs języka polskiego od podstaw, skierowany do Ormian od niedawna mieszkających w Polsce, prowadzi dr Hayk Hovhannisyan. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Krakowie. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609.