Maciej Falkowski o pomocy rozwojowej w Armenii

Szanowni Państwo,

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w imieniu Komisji Wschodnioeuropejskej PAU oraz redakcji czasopisma „Lehahayer” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”, na którym Maciej Falkowski (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie) wygłosi odczyt pod tytułem: Pomoc rozwojowa w Armenii. Problemy i wyzwania

Spotkanie odbędzie się 19 marca o godz. 16 w Librarii Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

Maciej Falkowski jest absolwentem Uniwersytetu warszawskiego (Studium Europy Wschodniej). W Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia pracuje jako główny specjalista zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Zajmuje się sytuacją polityczną na Kaukazie i w Azji Centralnej a także islamem na obszarze poradzieckim. W latach 2010-2014 był pracownikiem Ambasady RP w Erywaniu. Realizował projekty pomocowe z zakresu turystyki, pomocy charytatywnej i społecznej w Armenii. Współpracował z mediami polskimi i zagranicznymi. Publikował m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Nowej Europie Wschodniej” oraz w periodykach specjalistycznych. Jest współzałożycielem Fundacji Kaukaz.net. Autor książki Matrioszka w hidżabie. Reportaże z Dagestanu i Czeczeni, Warszawa 2010 (wspólnie z Iwoną Kaliszewską).

Podziel się